Nhân sự

Lãnh đạo phòng

1:Trưởng phòng: Phan Anh Tuấn 

Học vị: TS. Luật học

Email: patuan@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/133

 

 

2. Phó Trưởng Phòng: Đoàn Xuân Quang

Học vị: Ths. Luật học

Email: dxquang@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/105

Chuyên viên:


3. Lê Thị Hoàng Liên, chuyên viên

Học vị: Cử nhân Kinh tế

Email: lthlien@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/135

 4. Nguyễn Hoàng Phong, chuyên viên

Học vị: Kỹ sư Công Nghệ Thông Tin, Cử nhân Luật

Email: nhphong@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/135

 

 

 

 

5. Hồ Nguyễn Tường Vy, chuyên viên

Học vị: Cử nhân Luật, học viên cao học

Email: hntvy@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/134

 

   

6. Nguyễn Thị Ái Lê, chuyên viên

Học vị: Cử nhân Luật

Email: ntale@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/134

   

6. Tô Thanh Thủy, chuyên viên

Học vị: Cử nhân Luật

Email: ttthuy@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/136


 

7. Hồ Hàn Phong, chuyên viên

Học vị: Cử nhân Luật

Email: hhphong@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/135

   8. Tăng Nguyễn Bích Ngọc, chuyên viên

Học vị: Cử nhân Quản lý nhà nước

Email: tnbngoc@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/134 

 
2. Lê Thị Hoàng Liên, chuyên viên

Học vị: Cử nhân Kinh tế

Email: lthlien@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/136

Phụ trách : Văn thư - Lưu trữ của Trường


 

4. Nguyễn Thị Ái Lê, chuyên viên

Học vị: Cử nhân Luật

Email: ntale@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/134


1. Đoàn Xuân Quang, chuyên viên

Học vị: Ths. Luật học

Email: dxquang@hcmulaw.edu.vn

ĐT: 39400989/134

 
--%>
Top