Hội đồng tuyển dụng chức danh nghề nghiệp giảng viên

Trong hai ngày ngày 24 và 25/7/2018, tại Hội trường A905, Trường Đại học Luật TP.HCM đã tổ chức Hội đồng tuyển dụng chức danh giảng viên cho 8 Khoa chuyên môn. Hội đồng tuyển dụng do PGS.TS. Trần Hoàng Hải - Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường chủ trì.

PGS.TS Trần Hoàng Hải - Phó Hiệu trưởng Phụ trách Nhà trường chủ trì Hội đồng tuyển dụng

Trường Đại học Luật TP.HCM có 8 Khoa bao gồm: 5 Khoa chuyên ngành Luật (Thương mại, Quốc tế, Dân sự, Hình sự, Hành chính-Nhà nước), Khoa Quản trị-Luật, Khoa Ngoại Ngữ pháp lý và Khoa Khoa hoc cơ bản. Các ứng viên tham gia dự tuyển đa phần là cựu sinh viên của Trường và hiện là học viên cao học, có quá trình học tập tốt và kinh nghiệm làm việc phong phúBên cạnh đó, những thạc sĩ, học viên cao học từ các trường đại học khác cũng có mặt để dự tuyển.

Thành viên Hội đồng tuyển dụng là Lãnh đạo phòng Hành chính - Tổng hợp và Lãnh đạo các khoa chuyên môn

Nội dung dự tuyển của các ứng viên được chia làm hai phần:

Phần I: Ứng viên thuyết trình trước hội đồng để thể hiện kỹ năng giảng dạy và truyền đạt bài học.

Phần II: Các thành viên của hội đồng tuyển dụng đặt những câu hỏi phản biện hoặc những câu hỏi thêm về trình độ, kinh nghiệm của các ứng viên.

Đối với phần thuyết trình, Hội đồng tuyển dụng thể hiện sự quan tâm đối với công tác chuẩn bị của ứng viên. Chính vì vậy, nhiều câu hỏi về nguồn trích dẫn, nguồn tham khảo cũng như cơ cấu chương trình học được đặt ra. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng quan tâm đặc biệt đến khả năng ngoại ngữ, thông qua một số câu hỏi tiếng Anh liên quan đến chuyên ngành để kiểm tra năng lực của ứng viên.

ng viên thuyết trình trước Hội đồng để thể hiện kỹ năng giảng dạy và truyền đạt

Ảnh: Vũ Uyên, Khánh Linh

Bài: Vũ Uyên

Ban truyền thông Ulaw

--%>
Top