Trung tâm Đào tạo ngắn hạn

​PHÉP NĂM CỦA TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGẮN HẠN

STT

Họ và tên

Tổng ngày phép năm 2018 và năm 2019

Phép năm 2018 đã dùng

Phép năm 2019 đã dùng

Tổng phép năm còn lại

1

Trịnh Anh Nguyên

 

 

 

 

2

Nguyễn Lâm Bình

 

 

 

 

3

Lê Thị Hồng Thảo

 

 

 

 

4

Huỳnh Ngọc Thủy Tiên

 

 

 

 --%>
Top