Trung tâm Công nghệ thông tin

PHÉP NĂM CỦA TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

STT

Họ và tên

Tổng ngày phép năm 2018 và năm 2019

Phép năm 2018 đã dùng

Phép năm 2019 đã dùng

Tổng phép năm còn lại

1

Nguyễn Bá Anh

 

 

 

 

2

Huỳnh Kim Phong

 

 

 

 

3

Lê Viết Phụng

 

 

 

 

4

Lê Tấn Tín

 

 

 

 

5

Nguyễn Thanh Khương

 

 

 

 

6

Lê Minh Tuyền

 

 

 

 

7

Phạm Bửu Tài

 

 

 

 

8

Đoàn Khải Hiếu

 

 

 

 

9

Mai Quốc Thu Trang

 

 

 

 
--%>
Top