Phòng Thanh tra

PHÉP NĂM CỦA PHÒNG THANH TRA

STT

Họ và Tên

Phép năm 2018 đã dùng

Phép năm 2019 đã dùng

Tổng phép năm còn lại

1

Nguyễn Tú Anh

 

2

Lê Trịnh Hà Phong

 

3

Kiều Anh Khoa

 

 

 

4

Phan Tuấn Bình

 

 

 


--%>
Top