Phòng Quản trị - Thiết bị

​PHÉP NĂM CỦA PHÒNG QUẢN TRỊ - THIẾT BỊ

STT

Họ và Tên

Phép năm 2018 đã dùng

Phép năm 2019 đã dùng

Tổng phép năm còn lại

1

Lê Đức Thọ

 

2

Bùi Văn Biển

 

3

Phạm Bảo Chung

 

 

 

4

Lý Văn Cần

 

 

 

5

Lê Thị Cảnh

 

 

 

6

Huỳnh Tấn Châu

 

 

 

7

Tăng Tự Cường

 

 

 

8

Vũ Trọng Đạt

 

 

 

9

Bùi Thị Diễm

 

 

 

10

Nguyễn Văn Đĩnh

 

 

 

11

Lê Thị Hiểu

 

 

 

12

Thiều Thị Hoà

 

 

 

13

Châu Minh Hùng

 

 

 

14

Huỳnh Mai Thế Huy

 

 

 

15

Đoàn Khánh

 

 

 

16

Lê Thế Linh

 

 

 

17

Phạm Hoàng Minh

 

 

 

18

Lại Hữu Nhân

 

 

 

19

Mai Tiến Trường

 

 

 

20

Lê Minh Tuấn

 

 

 

21

Ðỗ Tuấn Việt

 

 

 

22

Huỳnh Thúc Báu

 

 

 

23

Bùi Văn Kha

 

 

 


--%>
Top