Phòng Quản lý NCKH & HTQT

PHÉP NĂM CỦA PHÒNG QUẢN LÝ NCKH & HTQT

STT

Họ và Tên

Phép năm 2018 đã dùng

Phép năm 2019 đã dùng

Tổng phép năm còn lại

1

Nguyễn Thu An

 

2

Vũ Ngọc Mai Hạnh

 

3

Trần Thúy Hồng

 

 

 

4

Lê Nết

 

 

 

5

Nguyễn Thị Khánh Phương

 

 

 

6

Lê Thị Thúy Hương

 

 

 


--%>
Top