Phòng Đào tạo Sau đại học

​PHÉP NĂM CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

STT

Họ và Tên

Phép năm 2018 đã dùng

Phép năm 2019 đã dùng

Tổng phép năm còn lại

1

Võ Khải Hoàng Ca

2

Dương Thị Diệu Hiền

3

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

 

4

Lê Duy Thường

 

 

 


--%>
Top