Phòng Đào tạo

PHÉP NĂM CỦA PHÒNG ĐÀO TẠO

STT

Họ và Tên

Phép năm 2018 đã dùng

Phép năm 2019 đã dùng

Tổng phép năm còn lại

1

Vũ Ðình Lê

2

Phạm Tiến Dũng

3

Trịnh Thị Hằng

 

 

 

4

Nguyễn Thị Hậu

 

 

 

5

Lê Văn Hiển

 

 

 

6

Nguyễn Quốc Hùng

 

 

 

7

Nguyễn Huy Hùng

 

 

 


--%>
Top