-Gặp mặt giảng viên mới tuyển dụng năm 2016

Ngày 17/10/2016, Phòng hành chính- Tổng hợp đã thay mặt Nhà trường gặp gỡ với các ứng cử viên trúng tuyển ngạch giảng viên năm 2016.

Qua buổi gặp mặt Phòng hành chính - Tổng hợp đã triển khai việc ký hợp đồng với giảng viên mới và phổ biến một số việc liên quan đến nhiệm vụ của giảng viên tập sự.

Thời gian giảng viên mới bắt đầu nhận nhiệm vụ từ ngày 01/11/2016.

--%>
Top