Mẫu giấy nghỉ phép năm, giấy đi đường, Thai sản, việc riêng, không lương

 TT Tên Văn Bản Download
 1  Giấy Nghỉ phép năm  nghi phep 2018.doc
 2  Giấy nghỉ phép đi nước ngoài NGHI PHEP DI NUOC NGOAI 2018.doc
 3  Giấy nghỉ không hưởng lương nghi khong huong luong.doc
 4  Giấy nghỉ thai sản, nghỉ việc riêng  nghi thai san.doc
 

 


 


Top